G-mont Hodonín
 
 
 

INFORMACE: Lékařské prohlídky

V souladu s obecně závaznými právními předpisy a z důvodu množících se případů srdečních příhod hráčů ledního hokeje u nás i ve světě, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, ČSLH v souladu s vyhláškou č. 391/2013 Sb. stanovuje následující minimální obsah povinných lékařských prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích řízených ČSLH.


U hráčů účastnících se soutěží ČSLH

a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis časové a fyzické náročnosti ledního hokeje
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji
d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů hráče, které budou zatěžovány ledním hokejem
e) rozbor údajů o vykonávaném sportu (vyšetření uvedená pod písm. a) až e) tohoto odstavce dále také jako „Základní vyšetření“)
f) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný Základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost ledního hokeje nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku


Kontrolu provádějí například

Poliklinika Břeclav
MUDr. Stráník Jan
Sestra: Jurišová Miroslava
tel.: 519 303 287
e-mail: cevni@poliklinika.cz
web: www.poliklinika.cz

Ústav sportovní medicíny Brno
MUDr. Eva Sýkorová
tel.: 543 211 367
e-mail: usm.brno@volny.cz
web: www.sportovni-lekar.cz


Upozornění

• prohlídky se týkají všech kategorií
• junioři a dorostenci odevzdají lékařskou zprávu trenérovi do 12. 8. 2018.

 
Dorost
Aktuální články
 
Copyright © 2003-2018 SHKm G-mont Hodonín & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt